Nhà sản xuất duy nhất của cả bộ điều khiển thang máy và máy kéo PM ở Trung Quốc!

bảng lệnh nâng

  • Thang máy xe đầu bảng

    Thang máy xe đầu bảng

    1. Bảng đầu xe kết hợp với bảng chỉ huy để thu thập tín hiệu. 2. Tín hiệu của cuộc gọi xe, trạng thái cửa, dữ liệu thiết bị trọng lượng và dữ liệu hộp kiểm tra. 3. Xuất tín hiệu điều khiển cửa và gọi là tín hiệu trả lời sàn. 4. Phạm vi ứng dụng: đơn giản, song công và điều khiển nhóm cho 3-8 thang máy 5. Dừng: <64

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật