Nhà sản xuất duy nhất của cả Bộ điều khiển thang máy và Máy kéo PM ở Trung Quốc!

Một người bạn Ấn Độ đến thăm Thẩm Dương BLUELIGHT

05-11-2019


Chúng tôi rất vui mừng khi có người bạn Ấn Độ của chúng tôi trong facotry của chúng tôi và trong thành phố của chúng tôi.

Ông rất hài lòng với những gì ông đã chứng kiến. 

Chúng tôi đã có một cuộc họp rất hiệu quả với nhau. Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)