Nhà sản xuất duy nhất của cả Bộ điều khiển thang máy và Máy kéo PM ở Trung Quốc!

Báo cáo chứng nhận

Phương tiện bảo vệ xe quá tốc độ BLBLift 2018AF1443_enzs (1) .pdf

BLBLift Phương tiện bảo vệ xe quá tốc độ cao 2018AF1443_enbg (1) .pdf

Chứng chỉ BLS BRAKE ACOP 320-1275kg2020AF0016_en .... pdf

BLB CE GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH KIỂU EU (450-2500kg) .pdf

Chứng chỉ BLS BRAKE UCMP 320-1050kg 2020AF0048_e .... pdf

Báo cáo ACOP của BLS BRAKE 320-1275kg 2020AF0016_enbg (1 .... pdf

Chứng chỉ BLS BRAKE UCMP 320-1275kg 2020AF0049 _.... pdf

Báo cáo BLS BRAKE UCMP 320-1050kg 2020AF0048_enbg.pdf

Báo cáo BLS BRAKE UCMP 320-1275kg 2020AF0049_enbg.pdf

Chứng chỉ CE (Mô-đun C2) LF_KSA_A_C_0216A_19.pdf

Chứng chỉ & Báo cáo Kiểm tra Loại BL-ZJC.pdf

CE-LVD.pdf

CE-EMC.pdf

iBL6-KIO-V6.2 TSX F36002220190024.pdf

SJT-WVF5 GIẤY CHỨNG NHẬN CE TỪ SHANGHAIWOZHENG.pdf

Giấy chứng nhận và báo cáo kiểm tra loại MU_V61 TX F360022 .... pdf

SJT-WVF5 CE_EMC TEST.pdf

Chứng chỉ SJT-ZPC-V2A SCMC2.0142.pdf

Chứng chỉ CE (Mô-đun B) LF_KSA_A_C_0216_19.pdf

Chứng chỉ máy kéo WYT-L Lift 1275kg 202 .... pdf

SJT-ZPC-V2A F-0190_2017 - Chứng chỉ + Annex.pdf

Chứng chỉ kiểm tra loại SJT-ZPC-V2A cho thiết bị đặc biệt .... pdf

Báo cáo máy kéo WYT-L 1275kg 2020AF00 .... pdf

WYT-T 2500kg 2018AF1309_enbg.pdf

WYT-T 2500kg 2018AF1309_enzs.pdf

Chứng chỉ máy kéo WYT-T Lift 1600kg 202 .... pdf

Máy kéo thang máy WYT-T Báo cáo tiếng Anh 1150kg 2018AF1310_enbg.pdf

Báo cáo máy kéo WYT-T Lift 1600kg 2020AF00 .... pdf

Báo cáo máy kéo WYT-U Lift 2019AF0943_enb .... pdf

Chứng chỉ máy kéo WYT-V Lift 2019AF0732 .... pdf

Chứng chỉ máy kéo WYT-U Lift2019AF0943 _.... pdf

Báo cáo máy kéo WYT-V Lift 2019AF0732_enbg .... pdf

Chứng chỉ máy kéo WYT-Y Lift 2019AF1240 .... pdf

Báo cáo máy kéo WYT-Y Lift 2019AF1240_enb .... pdf


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật